Annonsvillkor

Övergripande

Annonsens innehåll

För bilar gäller att de ska vara av årsmodell 1900–1985 och generellt anses vara klassiker. För delar gäller att det ska vara bildelar eller tillbehör till bilar av årsmodell 1900–1985 samt litteratur eller nostalgiprylar.

För bilar är endast en bil per annons är tillåtet, inga samlingsannonser. För delar är det tillåtet att lägga upp flera saker i samma annons. Det är inte tillåtet att annonsera på Classic Cars i syfte att endast marknadsföra ett företag.

Annonser måste vara skrivna på svenska eller engelska och annonsens rubrik och text ska beskriva varan som säljs. Beskriv på ett utförligt sätt varan i annonstexten istället för att hänvisa till att ställa frågor via mail eller telefon. Användning av sökord för att öka chansen att annonsen syns på fler sökningar är inte tillåtet.

Pris

Priset för det som ska säljas ska anges tillsammans med valuta. Det är inte möjligt eller tillåtet att ange 0 (noll) eller bud som pris. Det som säljs i annonsen måste kunna säljas för det pris som angivits. Bud, lockpriser eller påhittade priser som 1234 kr är inte tillåtna.

Bilder

Varje annonsör intygar att den har rätt att använda de bilder som läggs in i annonsen. Det är inte tillåtet att använda någon annans bilder då de kan vara skyddade av upphovsrätt. Classic Cars ansvarar inte för användning av bilder som skyddas av upphovsrätt.

Länk till mer info

I annonser finns det möjlighet att lägga in en länk till mer info. Länken ska vara relevant för annonsens innehåll och helst länka direkt till den bil eller vara som annonsen handlar om.

Kontaktuppgifter

För att publicera annonser på Classic Cars krävs det att du anger namn, telefonnummer och e-postadress. Dina kontaktuppgifter blir synliga i din annonsen. Dina uppgifter sparas krypterat i vår databas och kan endast avkrypteras när någon vill se dina kontaktuppgifter i annonsen.

Personuppgifter

Vid publicering av annonser på Classic Cars sparas din IP-adress kopplat till din annons. IP-adressen är inte synlig för besökare på Classic Cars utan sparas endast i syfte att det skulle behövas i polisiärt ärende till följd av bedrägeri eller annat brott. Läs mer om personuppgifter i vår integritetspolicy.

Tillstånd att återpublicera annonser

När du lägger upp en annons på Classic Cars ger du oss rätten att återpublicera din annons i våra övriga kanaler så som Facebook, Instagram, nyhetsbrev, etc. Detta i syfte att öka synligheten för din annons eller för att vi har ett samarbete med en extern part.

Rätt att ta bort annonser

Classic Cars äger rätten att utan förvarning ta bort annonser som strider mot annonsvillkoren eller kan skada Classic Cars eller annan parts anseende. Classic Cars behöver inte motivera varför en annons har tagits bort. Annonsering på Classic Cars är gratis för privatpersoner och företag och har således ingen rätt till ersättning, ekonomisk eller annan, om en annons tas bort.